top of page

Are you ready to make a Point?

מה אנחנו עושים

 אנחנו מיזם תעסוקתי-חברתי ראשון מסוגו בארץ המעסיק עובדים עם אוטיזם בתפקיד של תיוג מידע ויזואלי עבור פרויקטים של חברות ישראליות העוסקות בפיתוח מוצרים המבוססים למידה באמצעות מחשב. החברה מחפשת אנשים מוכשרים מרקעים שונים, משותף לכולם היא המוטיבציה להשתלב בתעשיית ההייטק ורמת אינטליגנציה גבוהה. במהלך הקורס ירכשו הבוגרים ידע מקצועי בתחום תיוג ופענוח מידע ויזואלי ויישמו את הידע במסגרת עבודה עבור לקוחות של החברה. בנוסף, יקבלו עובדים ליווי והכשרה בהתמודדות עם האתגרים שמציבה בפניהם עבודה בסביבה דינאמית ולחוצה הכוללים בין היתר: התמודדות עם מסגרת שעות עבודה קבועה, עמידה בלוחות זמנים, התמודדות עם שינויים במטלות, שיתוף פעולה עם עמיתים ועוד.

תנאי קבלה לתוכנית ההכשרה

  • - ההדרכה מיועדת לבוגרים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי (לרבות PDD ואספרגר)       בגילאים שבין 20-35

  • - בעלי יכולות תקשורתית ושפתית, יכולת קריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית

  • - עצמאיים בהתנהלות בסביבה

  • - בעלי מודעות לזמן ויכולת עמידה סבירה בלוחות זמנים

  • - בנוסף נדרשות יכולות גבוהות של תפיסה חזותית, יכולת, עבודה שיטתית

  • - יכולת טובה בהפעלת מחשב וללא עיוורון צבעים

הקורס

ההכשרה בת 3 שבועות מתמקדת בהדרכה פרונטלית מרוכזת במסגרת של 3 ימים בשבוע ,7 שעות ביום. במהלך תהליך ההכשרה יקבלו המשתתפים ליווי תפקודי ורגשי שוטף וכן מספר סדנאות בנושאים מגוונים הקשורים באופן ישיר להשתלבות בעולם ההייטק כגון:

  • סדנה בניהול זמן

  • סדנה בהתנהלות מול מנהלים וגורמי סמכות

  • סדנה בהתמודדות עם מצבי לחץ המאפיינים עבודה בסביבת הייטק ועוד


בסיום ההדרכה תתבצע שיחת ההערכה לגבי התקדמות ההכשרה בנוכחות המשתתף והגורמים שליוו אותו לאורך התהליך (מנהל מקצועי, מלווה תפקודי ומלווה רגשי). במידה והמשתתף יהיה מעונין לפרוש מתהליך ההכשרה, או שלדעת החברה לא יעמוד בדרישות מבחינה מקצועית, מבחינת השתלבות במסגרת או מכל בחינה אחרת, יופסק
התהליך.
המשתתפים אשר יסיימו את תהליך ההכשרה בהצלחה ובהתאם לצרכי החברה נציע המשך עבודה בחברה למשך תקופה נוספת.

צור קשר לגבי הקורס

Thanks for submitting!

bottom of page